Medycyna pracy

Medycyna pracy. Dlaczego z nami?

Nasza kadra medyczna posiada duże doświadczenie w zakresie opieki profilaktycznej. Posiadamy własne zaplecze diagnostyczne, co powoduje, że niezbędne konsultacje i badania możemy wykonać na miejscu.

Staramy się, aby konsultacje specjalistyczne wymagane na danym stanowisku pracy, były wykonywane w ciągu jednego dnia.

Przypominamy, że w świetle obowiązujących aktualnie przepisów , pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom opiekę w zakresie medycyny pracy na podstawie zawartej umowy z placówka medyczną. Będzie nam miło, jeśli wybór padnie na ViaMed Przychodnię Ursus. 

Cennik medycyny pracy:

Konsultacja Lekarza Medycyny Pracy 80 zł
Konsultacja Laryngologa 80 zł
Badanie Sanitarne 80 zł
Badanie kału na nosicielstwo 160 zł
Konsultacja Neurologa 80 zł
Konsultacja Okulisty 80 zł
Badanie słuchu 35 zł
Spirometria 35 zł
EKG 30 zł
RTG KLP 70 zł
Próby wątrobowe 18 zł
GGTP 7 zł
Morfologia 9 zł
Badanie moczu 9 zł
Glukoza 6 zł
OB. 5 zł
Retikulocyty 9 zł
Cholesterol całkowity 8 zł
Przegląd stanowisk pracy 200 zł /godzina
   
   

Druk skierowania na badania medycyny pracy oraz badania sanitarno-epidemiologiczne można pobrać poniżej: