ViaMed – nowoczesna placówka medyczna

Cennik

CENY

                 Badania i konsultacje ginekologiczne Cena
   
Konsultacja ginekologiczna 160 – 180 zł
Konsultacja ginekologiczna ciąża 170 – 200 zł
Badanie USG TV (transvaginalne) i do 10 tyg. ciąży z opisem 160 – 170 zł
USG położnicze (12, 22, 32 tydzień ciąży) 250  zł
Wizyta ginekologiczna + USG TV i do 10 tyg. ciąży 270 – 280 zł
Wizyta w ciąży + USG (12, 22, 32 tydzień) 390  zł
USG prenatalne z oceną ryzyka 300 zł
Założenie wkładki bez kosztu wkładki 440 – 490 zł
   
Usunięcie wkładki + wizyta 250 zł
Cytologia 45 – 50 zł
Cytologia cienkowarstwowa 130 – 140  zł
Konsultacja cytologiczna z wynikami 80 zł
Cennik badań i konsultacji kardiologicznych Cena
   
Konsultacja kardiologa (wizyta pierwszorazowa EKG gratis) 150-200 zł
Test / Próba wysiłkowa 180zl
Badanie echo serca (USG serca)  180 – 200  zł
Holter EKG 24 godzinny  140 zł
Holter EKG 48 godzinny 260 zł
Holter EKG 24 godzinny 12-kanałowy 180 zł
Holter RR  120 zł
Własne EKG- opis kardiologa 35 zł
Wykonanie EKG w przychodni z opisem kardiologa 55 zł
Recepta – do dwóch miesięcy terapii           60 zł
   
Cennik pakietów kardiologicznych         Cena
Echo serca + konsultacja kardiologa
320-400zł
Test wysiłkowy + konsultacja kardiologa 320 zł
Holter EKG 24h + konsultacja kardiologa 310 zł
Holter RR + konsultacja kardiologa 280 zł
   

 

   
   

Nazwa badania

 
  Cena
Badania podstawowe  
Mocz – badanie ogólne 13,00 zł
Morfologia krwi pełna 14,00 zł
Rozmaz krwi 14,00 zł
Retikulocyty 16,00 zł
Płytki krwi 10,00 zł
OB 14,00 zł
PT 18,00 zł
APTT 17,00 zł
Fibrynogen 22,00 zł
D-dimery 60,00 zł
Glukoza   18,00 zł
Sód 16,00 zł
Potas 15,00 zł
Cholesterol całkowity 15,00 zł
Cholesterol HDL 15,00 zł
Trójglicerydy 15,00 zł
Lipidogram 40,00 zł
ALAT 15,00 zł
ASPAT 15,00 zł
Fosfataza zasadowa 16,00 zł
Bilirubina  całkowita 15,00 zł
Bilirubina  związana 15,00 zł
Glutamylotranspeptydaza (GGTP) 20,00 zł
Próby wątrobowe 18,00 zł
Cholinoesteraza 15,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa LDH 23,00 zł
Lipaza 26,00 zł
Amylaza 20,00 zł
Mocznik 16,00 zł
Kreatynina 15,00 zł
Cystatyna C 90,00 zł
Kwas moczowy 16,00 zł
Białko całkowite 15,00 zł
Albumina 15,00 zł
Proteinogram 40,00 zł
Żelazo 17,00 zł
Ferrytyna 50,00 zł
Wapń całkowity 16,00 zł
Chlorki 15,00 zł
Fosfor nieorganiczny 18,00 zł
Magnez 19,00 zł
   
Badanie kału  
Kał – badanie ogólne 25,00 zł
Kał – pasożyty 25,00 zł
Kał -krew utajona 34,00 zł
Kał – owsik celofan 25,00 zł
Kał – G. lamblia 48,00 zł
Kał – rota i adenowirusy 65,00 zł
Kał – nosicielstwo Salmonella/Shigella 200,00 zł
   
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych  
CRP 35,00 zł
ASO 25,00 zł
RF czynnik reumatoidalny 35,00 zł
Odczyn Waalera-Rose 25,00 zł
Anty CCP 100,00 zł
   
Serologia  
Grupa krwi 50,00 zł
Grupa krwi (1 ozn.) i wydanie karty identyfikacyjnej 100,00 zł
Grupa krwi (2 ozn.) i wydanie karty identyfikacyjnej 150,00 zł
Alloprzeciwciała 50,00 zł
   
Diagnostyka chorób tarczycy  
TSH 30,00 zł
FT3 38,00 zł
FT4 38,00 zł
T4 30,00 zł
T3 30,00 zł
aTPO 80,00 zł
aTG 80,00 zł
TRAb 150,00 zł
Tyreoglobulina 80,00 zł
   
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca  
CK 25,00 zł
CK-MB 25,00 zł
Troponina T 49,00 zł
Mioglobina 95,00 zł
NT pro BNP 120,00 zł
Homocysteina 90,00 zł
   
Hormony płciowe  
FSH 40,00 zł
LH 40,00 zł
Estradiol 40,00 zł
Progesteron 40,00 zł
Prolaktyna 40,00 zł
Beta-HCG 50,00 zł
Estriol wolny 70,00 zł
DHEA SO4 50,00 zł
DHEA 80,00 zł
Androstendion 80,00 zł
Testosteron 60,00 zł
Testosteron wolny 65,00 zł
SHBG 55,00 zł
17-hydroksyprogesteron 60,00 zł
AMH 180,00 zł
   
Diagnostyka anemii  
Transferyna 34,00 zł
Witamina B12 70,00 zł
Kwas foliowy 70,00 zł
Erythropetyna 100,00 zł
UIBC 32,00 zł
   
Diagnostyka cukrzycy  
HbA1c- Hemoglobina glikowana 40,00 zł
Insulina 60,00 zł
C-peptyd 58,00 zł
Mikroalbuminuria 39,00 zł
aGAD endogenne 115,00 zł
   
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych  
Parathormon 75,00 zł
Kalcytonina 85,00 zł
Osteokalcyna 95,00 zł
Fosfataza kwaśna 18,00 zł
Witamina D3 25(OH) 80,00 zł
Witamina D3 1,25(OH)2 350,00 zł
   
Inne hormony i metabolity  
   
Kortyzol 50,00 zł
Kortyzol w DZM 80,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy 180,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 130,00 zł
Aldosteron 70,00 zł
Enzym konwertujący angiotensynę 110,00 zł
Metoksykatecholaminy w DZM 230,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 100,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 90,00 zł
Hormon wzrostu 75,00 zł
IgF-1 145,00 zł
Leptyna 240,00 zł
   
Diagnostyka chorób nowotworowych  
PSA całkowity 55,00 zł
PSA wolny 60,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa 30,00 zł
CEA 60,00 zł
AFP 50,00 zł
CA 125 55,00 zł
CA 15-3 70,00 zł
CA 19-9 60,00 zł
CA 72-4 120,00 zł
TPS 130,00 zł
SCC antygen 155,00 zł
Cyfra 21-1 105,00 zł
Beta 2-Mikroglobulina 88,00 zł
Antygen HE4 149,00 zł
Test ROMA 160,00 zł
BRCA1 400,00 zł
BRCA2 320,00 zł
   
Układ krzępnięcia  
Antytrombina III 70,00 zł
Białko C aktywność 125,00 zł
Białko-S 140,00 zł
Mutacja genu V Leiden i genu protrombiny 400,00 zł
   
Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy  
IgG 34,00 zł
IgM 32,00 zł
IgA 35,00 zł
Dopełniacz, składowa C3c 110,00 zł
Dopełniacz, składowa C4 110,00 zł
Alfa 1-antytrypsyna 75,00 zł
Ceruloplazmina 75,00 zł
Haptoglobina 75,00 zł
HLA-B27 180,00 zł
Immunofiksacja 175,00 zł
   
   
   
   
   
Badanie moczu  
Amylaza w moczu 15,00 zł
Albuminy w moczu 20,00 zł
Glukoza w moczu 12,00 zł
Wapń w moczu 13,00 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 14,00 zł
Magnez w moczu 16,00 zł
Mocznik w moczu 16,00 zł
Kreatynina w moczu 17,00 zł
Chlorki w moczu 10,00 zł
Białko w DZM 17,00 zł
Glukoza w DZM 17,00 zł
Wapń w DZM 17,00 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 17,00 zł
Magnez w DZM 16,00 zł
Kreatynina w DZM 16,00 zł
Kwas moczowy w DZM 16,00 zł
Mocznik w DZM 16,00 zł
Chlorki w DZM 16,00 zł
   
   
Badania w kierunku infekcji  
HBs antygen 50,00 zł
HBs przeciwciała 40,00 zł
HBe antygen 69,00 zł
Hbe przeciwciała 69,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 65,00 zł
HBc przeciwciała IgM 70,00 zł
HCV przeciwciała 55,00 zł
HCV oznaczenie ilościowe RNA metodą Real Time PCR 580,00 zł
HCV oznaczenie jakościowe RNA metodą Real Time PCR 280,00 zł
HAV przeciwciała całkowite 78,00 zł
HAV przeciwciała IgM 78,00 zł
HIV antygen/przeciwciała 50,00 zł
HIV przeciwciała test potwierdzający 360,00 zł
Przeciwciała kiłowe-VDRL 26,00 zł
FTA – ABS 90,00 zł
Toksoplazmoza IgM 50,00 zł
Toksoplazmoza IgG 50,00 zł
Toksoplazmoza IgG- awidność 120,00 zł
Różyczka IgM 50,00 zł
Różyczka IgG 50,00 zł
CMV IgM 50,00 zł
CMV  IgG 50,00 zł
CMV  IgG awidność 140,00 zł
   
HSV IgM 90,00 zł
HSV IgG 90,00 zł
Mononukleoza zakaźna 36,00 zł
EBV IgM 90,00 zł
EBV IgG 80,00 zł
EBV EBNA-1 IgG 120,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 75,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 65,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 65,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 75,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 70,00 zł
 Chlamydia pneumoniae IgG 70,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgA 75,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgM 70,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgG 60,00 zł
HPV (Wirus  brodawczaka ludzkiego) met.PCR 215,00 zł
Helicobacter pylori przeciwciała jakościowo 60,00 zł
Helicobacter pylori IgG 100,00 zł
Krztusiec IgA 70,00 zł
Krztusiec IgM 70,00 zł
Krztusiec IgG 70,00 zł
Pneumocystoza 150,00 zł
Odra IgM 110,00 zł
Odra IgG 110,00 zł
Ospa IgM 120,00 zł
Ospa IgG 135,00 zł
Świnka IgM 120,00 zł
Świnka IgG 120,00 zł
Borelioza  IgM 50,00 zł
Borelioza  IgG 50,00 zł
Borelioza IgM (test potwierdzający) 160,00 zł
Borelioza IgG (test potwierdzający) 160,00 zł
Borelioza  met.PCR 210,00 zł
TBE IgM 130,00 zł
TBE IgG 130,00 zł
Bruceloza IgM 65,00 zł
Bruceloza IgG 65,00 zł
Listerioza 60,00 zł
Yersinia enterocolitica IgA 260,00 zł
Yersinia enterocolitica IgG 260,00 zł
Parwowirus B19 IgM 340,00 zł
Adenowirus IgM 130,00 zł
Adenowirus IgG 130,00 zł
Coxsackie IgM 130,00 zł
Coxsackie IgG 130,00 zł
Toksokaroza IgG 80,00 zł
Bąblowica IgG 130,00 zł
Tasiemiec IgG 230,00 zł
Włośnica IgG 145,00 zł
Bartonella henselae IgM 130,00 zł
Bartonella henselae IgG 130,00 zł
Bartonella quintana IgM 150,00 zł
Bartonella quintana IgG 150,00 zł
Legionella  pneumophila IgM 180,00 zł
Legionella  pneumophila IgG 180,00 zł
P/c p.toksynie teżca 175,00 zł
   
   
Toksykologia  
Lit 32,00 zł
Karbamazepina 65,00 zł
Kwas walproinowy 70,00 zł
Fenytoina 70,00 zł
Fenobarbital 140,00 zł
Digoksyna 75,00 zł
Cyklosporyna 130,00 zł
Amfetamina w moczu 40,00 zł
Kokaina  w moczu 40,00 zł
   
   
Barbiturany w moczu 55,00 zł
Etanol 40,00 zł
Fenol w moczu 130,00 zł
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu 120,00 zł
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 80,00 zł
Kwas hipurowy w moczu 135,00 zł
Cynk, ilościowo 80,00 zł
Cynk w moczu 90,00 zł
Selen 140,00 zł
Miedź, ilościowo 90,00 zł
Miedź w moczu 90,00 zł
Chrom w moczu 130,00 zł
Ołów we krwi 110,00 zł
Ołów w moczu 120,00 zł
Rtęć w moczu 130,00 zł
Kadm we krwi 140,00 zł
   
Kwasy żółciowe 90,00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 165,00 zł
   
Autoimmunologia  
ANA 140,00 zł
ANA2 180,00 zł
Panel ENA 130,00 zł
P/c. ds DNA 130,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (cANCA) 110,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (pANCA) 110,00 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) 110,00 zł
P/c p. mięśniom gładkim (ASMA) 90,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA 120,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG 120,00 zł
P/c p. gliadynie (AGA) IgA 120,00 zł
P/c p. gliadynie (AGA) IgG 120,00 zł
P/c. p . transglutaminazie tkankowej IgA 140,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgG 140,00 zł
P/c. p.kardiolipinie IgG 90,00 zł
P/c. p.kardiolipinie IgM 90,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie IgG 120,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie IgM 120,00 zł
P/c. p.komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 130,00 zł
   
   
Mikrobiologia  
Posiew moczu 40,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych -tlenowo 45,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych –beztlenowo 85,00 zł
Posiew z oka – tlenowo 45,00 zł
Posiew z ucha – tlenowo 45,00 zł
Posiew z nosa 45,00 zł
   
Posiew z dróg moczo-płciowych -tlenowo 45,00 zł
Posiew z dróg moczo-płciowych -beztlenowo 50,00 zł
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae 45,00 zł
   
Posiew ogólny krwi 110,00 zł
Posiew ogólny kału 55,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella 50,00 zł
Posiew kału w kier. enteropatogennej E.coli 70,00 zł
Posiew kału w kier. Yersinia enterocolitica 70,00 zł
Clostridium difficile Toksyna A/Antygen 120,00 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych z gardła 70,00 zł
Posiew w kierunku dermatofitów 80,00 zł
   
Inne  
Biocenoza  pochwy 35,00 zł
Cytologia  ginekologiczna 50,00 zł
Badanie histopatologiczne podstawowe 70,00 zł
Test na nietolerancję pokarmową IgG zależną 900,00 zł
 
 
   
   
Chirurgia plastyczna  
Wycięcie drobnych zmian na skórze do 500 zł
   
   
   
   
Laseroterapia – Laser frakcyjny CO2*  
Twarz 1200 – 1500 zł
Powieki, okolica oczu 500 – 700 zł
Szyja 700 – 1000 zl
Dekolt 900 – 1200 zł
Brzuch 900 – 1800 zł
Pośladki  800 – 1600 zł
Uda 800 – 1600 zł
Inna okolica – do ustalenia w trakcie konsultacji
 
Usuwanie zmian skórnych / znamion  – do ustalenia w trakcie konsultacji
 
*Do każdego zabiegu  z użyciem lasera frakcjonującego CO2 Pacjent otrzymuje krem znieczulający EMLA, maseczkę ze stężonego kwasu hialuronowego zaraz po zabiegu, krem regenerująco – nawilżający do pielęgnacji domowej.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

RTG

 
   
   
Projekcja Cena
   
Celowane na oczodoły 60 zł
Celowane na poszczególny krąg 60 zł
Celowane na siodło tureckie 60 zł
Czaszka ( 1 projekcja) 60 zł
Czaszka AP + bok 75 zł
Jama brzuszna  70 zł
Klatka piersiowa AP/PA 65 zł
Klatka piersiowa AP/PA +bok 80 zł
Klatka piersiowa bok 65 zł
Klatka piersiowa celowane na szczyty płuc 65 zł
Kości krzyżowej AP+ bok 60 zł
Kości miednicy 70 zł
Kości nosa 50 zł
Kości ogonowej AP +bok 70 zł
Kości ogonowej bok/AP (1projekcja) 70 zł
Kości piętowej (1projekcja) 50 zł
Kości piętowej osiowe + bok 70 zł
Kości piętowych osiowe +bok (porównawcze) 90 zł
Kości ramiennej AP + bok 90 zł
Kości udowej AP + bok 90 zł
Kręgosłupa lędźwiowego AP +bok 80 zł
Kręgosłupa lędźwiowego celowane na L5-S1 60 zł
Kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje) 90 zł
Kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje) 100 zł
Kręgosłupa piersiowego AP + bok 80 zł
Kręgosłupa szyjnego AP +bok  80 zł
Kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) 90 zł
Kręgosłupa szyjnego skosy ( 2 projekcje) 100 zł
Celowane na ząb obrotnika ( C1-C2) 50 zł
Mostka bok 50 zł
Nadgarstka AP + bok 70 zł
Nadgarstka skosy ( 2 projekcje) 80 zł
Nadgarstków AP + bok (porównawcze) 80 zł
Nosogardło 70 zł
Obojczyk AP 60 zł
Obojczyków porównawcze 80 zł
Palca AP +bok 70 zł
Podudzie AP + bok 70 zł
Przedramię AP + bok 70 zł
Rzepek osiowe (porównawcze) 70 zł
Rzepki osiowe 80 zł
Dłonie AP + skos (porównawcze) 80 zł
Dłonie AP (porównawcze) 80 zł
Ręka AP + skos 80 zł
Ręka AP/bok/skos ( 1 projekcja) 80 zł
Stawu barkowego AP/ osiowe/ transtorakalne  (1 projekcja) 80 zł
Stawu barkowego AP +osiowe 90 zł
Stawu biodrowego AP + osiowe 90 zł
Stawu biodrowego AP/osiowe ( 1 projekcja) 90 zł
Stawu kolanowego AP + bok 80 zł
Stawy kolanowe AP + bok (porównawcze) 90 zł
Stawy krzyżowo – biodrowe AP 80 zł
 Stawy krzyżowo – biodrowe skosy ( 2 projekcje) 90 zł
Stawów skokowych AP + bok (porównawcze) 90 zł
Staw skokowy AP + bok 70 zł
Staw skokowy na widełki ( 1 projekcja) 60 zł
Stawy skroniowo- żuchwowe ( porównawcze) 90 zł
Stawów łokciowych AP + bok (porównawcze) 90 zł
Staw łokciowy AP + bok 80 zł
Stopa AP + skos 90 zł
Stopa AP/ skos/bok (1 projekcja) 90 zł
Stóp AP + bok (porównawcze) 90 zł
Twarzoczaszka 80 zł
Zatoki oboczne nosa 70 zł
Żuchwa AP + skos 80 zł
Żebra skos 70 zł
   
Szczepienia ochronne  
CENNIK SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH* Cena
Bexsero (meningokoki) 390 zł
Clodivac TD Pur (błonica, tężec) 60 zł
Boostrix 150 zł
Infanrix Hexa 250 zł
Hexacima (6 w 1) 220 zł
Engerix dla dorosłych (WZW B) 95 zł
Prevenar 13 330 zł
Varilirix 270 zł
Havrix Junior 170 zł
Havrix Adult 260 zł
Nimenrix 230 zł
FSME Immun Junior 130 zł
FSME Immun Adult 145 zł
Tetana (tężec) 50 zl
Twinrix adult 270 zł
Trumenba 380 zł
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
* w przypadku pacjentów komercyjnych do powyższych cen należy doliczyć koszt konsultacji lekarskich. Konsultacje kwalifikujące do szczepień są bezpłatne tylko w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
USG  
   
Cennik badań ultrasonograficznych Cena
   
USG jamy brzusznej 160 zł
USG tarczycy 160 zł
USG tkanek miękkich 160 zł
USG węzłów chłonnych 160 zł
USG ślinianki 160 zł
USG sutków (piersi) 180 zł
USG doppler żył kończyny dolnej
USG doppler żył kończyn dolnych
USG doppler tętnic kończyny dolnej
USG doppler tętnic kończyn dolnych
USG doppler tętnic dogłowowych 200 zł
USG jąder 200 zł
USG nerek, moczowodów i pęcherza moczowego 160 zł
USG stawu: barkowego/łokciowego/śródręcza i palców (jeden staw) 200 zł
USG stawów: barkowych/łokciowych/śródręcza i palców (oba stawy) 350 zł
USG stawu: kolanowego/skokowego/stopy (1 staw) 200 zł
USG stawów: kolanowych/skokowych/stóp (oba stawy) 350 zł
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    

Alergologia  
Cennik usług alergologicznych Cena
   
Konsultacja – alergolog / alergolog dziecięcy 210 zł
Konsultacja telemedyczna – alergolog / alergolog dziecięcy 180 zł
Konsultacja alergologiczna z wykonaniem punktowych  testów skórnych w ramach wizyty 300 zł
Testy skórne punktowe (met.nakłuć)  panel 20 alergenów wziewnych: kwalifikacja + badanie (bez konsultacji) 180 zł
Testy skórne punktowe (met.nakłuć) panel 20 alergenów pokarmowych: kwalifikacja + badanie (bez konsultacji) 180 zł
Testy skórne punktowe – pojedynczy alergen (w tym  kontrola ujemna i dodatnia) 20 zł
Testy skórne punktowe panel 10 alergenów (bez konsultacji) 90 zł
Immunoterapia – iniekcja odczulająca (kwalifikacja i podanie preparatu) 150 zł
Alergologia- przedłużenie recept/wystawienie zaświadczenia (możliwe do roku od ostatniej wizyty) 70 zł
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Diabetologia  
   
Konsultacja diabetologiczna  170 zł
   
   
   
   
   
Chirurgia ogólna
 
Konsultacja chirurgiczna 180 zł
Usunięcie zmian skórnych (w zależności od wielkości)  100-500 zł
   
   
   
   
Laryngologia
 
Konsultacja laryngologiczna 160 zł
Badanie słuchu 50 zł
   
   
   
   
Ortopedia
 
Konsultacja ortopedyczna 200 zł
USG bioder u dzieci z konsultacją preluksacyjną 230 zł
USG stawów wykonywane przez lekarza ortopedę 200 zł
Konsultacja z punkcją ganglionu/torbieli Bakera 250 zł
Konsultacja z USG stawów 360 zł
Konsultacja z iniekcją dostawową 250 zł