Pracownia Psychologii Transportu

Pracownia Psychologii Transportu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiosny Ludów 69 , jest wpisana do rejestru Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem  SZ-Z-I.-RP.185/14/PP-2.

1. Kto korzysta z naszych badań?

 • kandydaci i kierowcy zawodowi, przedłużający uprawnienia;
 • kandydaci oraz instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy;
 • kierowcy – taxi, pojazdy uprzywilejowane (wartości pieniężne, karetki) oraz kierowcy rajdowi;
 • osoby kierujące pojazdami służbowymi – flotowi;
 • operatorzy maszyn i urządzeń (wózki widłowe, paletowe, suwnice, żurawie, dźwigi, sprzęt drogowy – podnośnik, platformy hydrauliczne, budowlany – koparka, spycharka);
 • osoby pracujące na wysokości;
 • osoby posiadające skierowanie po przekroczeniu limitu punktów karnych;
 • osoby posiadające skierowanie po spożyciu alkoholu;
 • osoby posiadające skierowanie – uczestnicy wypadków drogowych.

2. Kto kieruje na badania psychologiczne lub psychotechniczne?

 • lekarz medycyny pracy;
 • pracodawca;
 • starosta – kierowcy po przekroczeniu 24 punktów, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, sprawcy wypadku oraz kierowcy z okresu próbnego po popełnieniu 2 wykroczeń;
 • policja.

3. Co badamy? Co nas wyróżnia?

Psycholog dobiera metody w zależności od celu badania.

W naszej Pracowni stosujemy:

1. Testy typu „online” Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, badające: osobowość, temperament, inteligencję emocjonalną. Wynik jest gotowy bezpośrednio po zakończeniu testu, nie tracimy czasu na „ręczne” liczenie. Kierowca otrzymuje swój wynik natychmiast i orzeczenie tego samego dnia!

2. Nowoczesną aparaturę do badań sprawności psychologicznych w zakresie:

 • koncentracji i podzielności uwagi,
 • spostrzegawczości,
 • zdolności myślenia logicznego,
 • czasu reakcji,
 • zdolności oceny prędkości,
 • koordynacji wzrokowo ruchowej,
 • widzenia stereoskopowego,
 • widzenia zmierzchowego,
 • adaptacji po olśnieniu.

Specyfiką każdego badania psychologicznego jest:

 • Korzystanie z „wywiadu” i obserwacji. Dlatego każde badanie jest połączone z rozmową na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej.
 • Ponadto tak przeprowadzona kompleksowa diagnoza pozwala uzyskać wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach, stanowiąc wskazówkę do poprawy jakości i komfortu wykonywanej pracy.

4. Ile czasu trwa badanie?

Badanie kierowcy w Pracowni Psychologii Transportu ViaMed Przychodni Ursus, ze względu na nowoczesne metody badawcze i aparaturę trwa średnio ok. 1-1,5 h (w zależności od tempa pracy badanego).

Badania na podstawie skierowania od pracodawców mogą odbywać się zbiorowo – w przypadku tzw. pacjentów abonamentowych skierowanych przez zakład pracy.

5. Czym kończy się badanie psychotechniczne?

 • omówieniem wyników uzyskanych przez osobę zgłaszającą się na badanie;
 • otrzymaniem:

– orzeczenia,

– wyniku konsultacji,

– zaświadczenia psychologicznego.

6. Jaki jest termin ważności badania?

W przypadku kierowców zawodowych wynosi 5 lat do 60 r.ż., po 60 r.ż. – 30 miesięcy lub w przypadku Medycyny Pracy wg zaleceń lekarza kierującego na badania psychologiczne.

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 6 września2001 r. o transporcie drogowym;

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców;

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy.

OPŁATA ZA BADANIE

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 08 lipca 2014 r. poz. 937).

Wskazówki dla badanego:

Dokumenty niezbędne, aby przystąpić do badania:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy – w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców.

UWAGA! Na badanie należy przyjść wypoczętym, w dniu poprzedzającym nie należy spożywać alkoholu ani żadnego innego środka psychoaktywnego. W przypadku używania okularów bądź soczewek kontaktowych (do chodzenia bądź do jazdy) należy zabrać je ze sobą.

Godziny otwarcia:

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach:
8:00-18:00 - POZ
8.00-20.00 - Usługi komercyjne

Punkt Pobrań:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 - 11:00 - POZ + komercja
11:00 - 12:00 - Poradnia Leczenia Osteoporozy

Rejestracja ogólna:

+48 459 595 395

Gabinet Zabiegowy:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.00-18.00 - EKG, zastrzyki, holtery, próby wysiłkowe, realizacja programów profilaktycznych POZ i in.

Poradnia Dzieci Zdrowych i Punkt Szczepień:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-15.00.

Profilaktyka - Gabinet Pielęgniarki

Ostatnia środa miesiąca w godzinach 13.00-15.00. Obowiązują zapisy.

Formularz kontaktowy

Viamed
Viamed
Viamed
Viamed