Gabinet Położnej POZ

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
1) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
2) wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
3) wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w części II Rozporządzenia MZ ws. POZ;
4) wizytę profilaktyczną;
5) poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
6) poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:
1) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8 00 a 18 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
2) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia;
3) w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
4) świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Cennik >>

Godziny otwarcia:

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach:
8:00-18:00 - POZ
8.00-20.00 - Usługi komercyjne

Punkt Pobrań:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 - 11:00 - POZ + komercja
11:00 - 12:00 - Poradnia Leczenia Osteoporozy

Rejestracja ogólna:

+48 459 595 395

Gabinet Zabiegowy:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.00-18.00 - EKG, zastrzyki, holtery, próby wysiłkowe, realizacja programów profilaktycznych POZ i in.

Poradnia Dzieci Zdrowych i Punkt Szczepień:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-15.00.

Profilaktyka - Gabinet Pielęgniarki

Ostatnia środa miesiąca w godzinach 13.00-15.00. Obowiązują zapisy.

Formularz kontaktowy

Viamed
Viamed
Viamed
Viamed