Gabinet Pielęgniarki POZ

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
1) wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
2) wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
3) wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w części II Rozporządzenia MZ ws. POZ;
4) testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
5) świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, zgodnie z warunkami określonymi w części III;
5a) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
6) poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
7) poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:
1) świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00 , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
2) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
3) w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
4) świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej, odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań diagnostycznych w przypadkach gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy.

Cennik >>

Godziny otwarcia:

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach:
8:00-18:00 - POZ
8.00-20.00 - Usługi komercyjne

Punkt Pobrań:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 - 11:00 - POZ + komercja
11:00 - 12:00 - Poradnia Leczenia Osteoporozy

Rejestracja ogólna:

+48 459 595 395

Gabinet Zabiegowy:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.00-18.00 - EKG, zastrzyki, holtery, próby wysiłkowe, realizacja programów profilaktycznych POZ i in.

Poradnia Dzieci Zdrowych i Punkt Szczepień:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-15.00.

Profilaktyka - Gabinet Pielęgniarki

Ostatnia środa miesiąca w godzinach 13.00-15.00. Obowiązują zapisy.

Formularz kontaktowy

Viamed
Viamed
Viamed
Viamed