Badania na posiadanie broni

W ViaMed Przychodnia Ursus przyjmują specjaliści wykwalifikowani i upoważnieni do wydawania orzeczeń o możliwościach zdrowotnych do posiadania broni.

Koszt wydania orzeczenia przez lekarza upoważnionego to 350 zł.

Lekarz wydaje orzeczenie na podstawie osobistego badania pacjenta, analizy danych z oświadczenia pacjenta o stanie zdrowia (do pobrania poniżej) oraz ewentualnie dodatkowych badań, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na wizytę niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów medycznych:

Wspomniane powyżej, wypełnione przez pacjenta oświadczenie o stanie zdrowia.
Uwaga! Oświadczenie o stanie zdrowia jest obligatoryjne do wypełnienia przed wizytą.

Istnieje możliwość wykonania badań okulistycznych w ViaMed Przychodnia Ursus w cenie 250 zł. W czasie zapisu na wizytę do lekarza orzecznika, niezbędne jest poinformowanie o chęci wykonania badania okulistycznego.

Orzeczenie jest wydawane przez upoważnionego lekarza, wpisanego na listę lekarzy uprawnionych Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Oferujemy pełny komplet badań i orzeczeń niezbędnych do przedłożenia Komendantowi Policji w celu uzyskania uprawnień do posiadania broni. Oferta obejmuje:

  • Orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie przeprowadzonych przez uprawnionego psychologa,
  • Orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza w wyniku przeprowadzonego badania oraz wykonanego badania okulistycznego, obejmującego pole widzenia.

Koszt pakietu: 650 zł

Pani mgr Agnieszka Nowakowska uzyskała dodatkowe kwalifikacje nadawane przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Krakowie oraz Stołecznego Komendanta Policji jako Psycholog uprawniony o nr 107/2/2023. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. nr 0, poz. 2210) badanie psychologiczne wykonuje się w przypadku ubiegania się o pozwolenia na broń. Osoba może ubiegać się o broń w celach:

  • ochrony osobistej,
  • łowieckich,
  • sportowych,
  • kolekcjonerskich,
  • pamiątkowych,
  • szkoleniowych,
  • do realizacji rekonstrukcji historycznych.

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę sprawności intelektualnej, osobowości - z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
W przypadku posiadania pozwolenia na broń badanie i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 7 Ustawy o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 roku (Dz. U. z 1999, poz.549).

Godziny otwarcia:

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach:
8:00-18:00 - POZ
8.00-20.00 - Usługi komercyjne

Punkt Pobrań:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 - 11:00 - POZ + komercja
11:00 - 12:00 - Poradnia Leczenia Osteoporozy

Rejestracja ogólna:

+48 459 595 395

Gabinet Zabiegowy:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.00-18.00 - EKG, zastrzyki, holtery, próby wysiłkowe, realizacja programów profilaktycznych POZ i in.

Poradnia Dzieci Zdrowych i Punkt Szczepień:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-15.00.

Profilaktyka - Gabinet Pielęgniarki

Ostatnia środa miesiąca w godzinach 13.00-15.00. Obowiązują zapisy.

Formularz kontaktowy

Viamed
Viamed
Viamed
Viamed