ViaMed – nowoczesna placówka medyczna

Poradnia Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej i Ran Przewlekłych

Wyspecjalizowana poradnia, zajmująca się szeroko pojętą profilaktyką oraz leczeniem najbardziej złożonego powikłania późnego cukrzycy – Zespołu Stopy Cukrzycowej. Powikłanie to może wystąpić zarówno w przebiegu cukrzycy typu 1, jak i 2, jeśli choroba nie jest przez długie lata odpowiednio kontrolowana i leczona.

Powikłania są wynikiem przewlekłe utrzymującej się hiperglikemii, czyli długotrwałego podwyższonego poziomu cukru we krwi, który uszkadza praktycznie wszystko w organizmie ludzkim – nerwy, naczynia krwionośne, a wtórnie skórę, kości. Dochodzi do neuropatii obwodowej – uszkodzenia drobnych włókien nerwowych. Uszkodzeniu ulegają również włókna regulujące pracę naczyń krwionośnych, co prowadzi do zaburzeń ukrwienia. Dodatkowo rozwijająca się miażdżyca uszkadza światło naczyń, zwężając je, co prowadzi do zmian niedokrwiennych, martwicy (tkanek, skóry, kości).

Uszkodzenie włókien czuciowych w stopach upośledza odczuwanie dotyku, bólu, temperatury. Mogą pojawić się rany, owrzodzenia – na wskutek drobnych, często nieuświadamianych, poprzez brak czucia, urazów, oparzeń. W połączeniu z zaburzeniami ukrwienia powodującymi uszkodzenia i martwicę kości – mogą powstawać deformacje, rozległe zakażenia i martwica tkanek, która często wymaga interwencji chirurgicznej, czy amputacji fragmentu lub nawet całej stopy.

Chory na cukrzycę powinien regularnie kontrolować stan stóp samodzielnie w domu, a także podczas kontrolnych wizyt u lekarza, pielęgniarki. Każda zauważona nieprawidłowość, brak czucia, uraz powinna być niezwłocznie zgłaszana lekarzowi. W Poradni Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej w przychodni Viamed w Warszawie Pacjent może uzyskać pełną i profesjonalną opiekę, zarówno zasięgnąć porady i skontrolować stan stóp, jak też uzyskać profesjonalne leczenie. W przypadku istnienia ran, martwicy – wymagających opieki specjalistycznej, specjalistycznych opatrunków – Pacjent je uzyska wraz z zasadami dalszego postępowania. Leczymy nie tylko Zespół Stopy Cukrzycowej, ale wszelkie rany przewlekłe stóp i kończyn dolnych na różnym podłożu.

Zapraszamy zarówno pacjentów, u których już wystąpiły wymagające leczenia zmiany, jak i tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej, odpowiedniego postępowania w cukrzycy, kontrolowania stanu stóp i ich pielęgnacji.

Zapraszamy również osoby bez cukrzycy mające problemy ze stopami.

W szczególnie ciężkich przypadkach możliwe są również (na terenie Warszawy) wizyty domowe u osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie. Termin wizyty domowej, po ustaleniu z lekarzem, zostanie Pacjentowi przekazany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.