Medycyna pracy

   
   
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH MEDYCYNY PRACY Cena
   
Konsultacja Lekarza Medycyny Pracy 80 zł
Konsultacja Laryngologa 80 zł
Badanie Sanitarne 80 zł
Badanie kału na nosicielstwo 150 zł
Konsultacja Neurologa 80 zł
Konsultacja Okulisty 80 zł
Badanie słuchu 35 zł
Spirometria 35 zł
EKG 30 zł
RTG KLP 70 zł
Próby wątrobowe 18 zł
GGTP 7 zł
Morfologia 9 zł
Badanie moczu 9 zł
Glukoza 6 zł
OB. 5 zł
Retikulocyty 9 zł
Cholesterol całkowity 8 zł
Przegląd stanowisk pracy 200 zł /godzina