Badania genetyczne

W naszej klinice wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki, umożliwiające niezwykle czułą diagnostykę i prognostykę chorób uwarunkowanych genetycznie. Możemy analizować zarówno pojedyncze geny, jak i zbadać niemal cały genom człowieka.
Co czwarty pacjent z rakiem choruje, ponieważ urodził się z chorobotwórczą zmianą w genie. Oferowane przez nas panele diagnostyczne umożliwiają analizę wszystkich genów związanych z nowotworami dziedzicznymi, umożliwiając określenie ryzyka zachorowania pacjenta. Dzięki analizie DNA możemy ustalić, na jakie nowotwory pacjent jest szczególnie narażony i dzięki temu skierować go na właściwe, indywidualnie dobrane badania kontrolne. Możemy także przeprowadzić badania w kierunku obciążenia innymi chorobami dziedzicznymi.
W celu dobrania najlepszego dla Państwa badania zapraszamy na konsultację lekarską, w trakcie której lekarz zbierze dokładny wywiad rodzinny i pomoże w podjęciu właściwej decyzji.