Medycyna sportowa

Poradnia Medycyny Sportowej w naszej przychodni prowadzona jest przez lekarzy specjalistów medycyny sportowej i chirugii ortopedycznej z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy pełen zakres szybkiej diagnostyki włącznie z badaniami rtg i usg,  a w razie potrzeby kierujemy na badania do innych lekarzy specjalistów. Każdy badany z pozytywnym wynikiem końcowym otrzymuje wpis uprawiający do udziały w zawodach, treningach.

Badania lekarskie z zakresu medycny sportowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003r.) wstępne, okresowe i okolicznościowe wykonują lekarze specjaliści medycyny sportowej, lekarze posiadający certyfikat nadany przez Polskiej Towarzystwo Medycyny Sportowej, a także specjaliści kliniczni. 

Nasza Poradania Medycyny Sportowej zajmuje się:

  • orzecznictwem sportowym dla dzieci i młodzieży do 23 rż oraz dorosłych uprawiających różne dziedziny sportu wyczynowo i rekreacyjnie
  • kwalifikacją do uprawiana sportu - wpis do książeczki zawodnika, który uprawnia do treningu lub udziału w zawodach w wybranej dyscyplinie sportu

W ramach badań medycyny sportowej wykonujemy:

  • USG stawów
  • RTG
  • badania laboraotoryjne (morfologia, mocz, OB)
  • Test wysiłkowy
  • EKG
  • Spirometria (badanie wydolnościowe płuc)

W przypadku występowania u pacjenta schorzeń przewlekłych, uprawiania sportu wyczynowo oraz niektórych nietypowych dyscyplin sportowych, może zachodzić potrzeba wykonania dodatkowych badań np: testu wysiłkowego, echo serca, RTG kręgosłupa, innych. Badania takie są dodatkowo płatne, ale ich wykonanie jest niezbędne dla bezpiecznego uprawiania sportu.