Rejestracja online na wizyty prywatne do lekarzy specjalistów

Nie dotyczy lekarzy pierwszego kontaktu w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej