Kierownik Pracowni Hemodynamiki WUM

Dr n. med. Marek Roik

Kardiolog

Ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny, jestem specjalistą kardiologiem i kardiologiem interwencyjnym. Na co dzień zajmuję się leczeniem ostrych stanów kardiologicznych (świeży zawał serca, ostra zatorowość płucna), choroby wieńcowej, wad strukturalnych serca (ASD, PFO, VSD, stenoza aortalna), niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, nadciśnienia płucnego (diagnostyka inwazyjna – cewnikowanie prawego serca, leczenie zabiegowe nadciśnienia płucnego – przeskórna angioplastyka balonowa) oraz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jestem kierownikiem Pracowni Hemodynamiki w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz adiunktem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizacje

 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne

Ukończone szkoły;

 • Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Publikacje

Mój dorobek naukowy obejmuje powyżej 100 prac oryginalnych, prac poglądowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2001-2012 – asystent, adiunkt – I Katedra i Klinika Kardiologii, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet  Medyczny;
 • Od października 2012 -  obecnie  – adiunkt, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • Od października 2012 – obecnie, Kierownik Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 2. Asocjacja Interwencji-Sercowo-Naczyniowej PTK
 3. Sekcja Krążenia Płucnego PTK
 4. European Society of Cardiology
 5. European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
 6. Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function

 

Znajomość języków:

 • angielski
wróć