Badania laboratoryjne

   
   

Nazwa badania

 
  Cena
Badania podstawowe  
Mocz - badanie ogólne 5,00 zł
Morfologia krwi pełna 9,00 zł
Rozmaz krwi 4,00 zł
Retikulocyty 5,00 zł
Płytki krwi 3,80 zł
OB 3,80 zł
PT 9,00 zł
APTT 9,00 zł
Fibrynogen 14,00 zł
D-dimery 38,00 zł
Glukoza   5,80 zł
Sód 6,80 zł
Potas 6,80 zł
Cholesterol całkowity 5,00 zł
Cholesterol HDL 5,00 zł
Trójglicerydy 8,00 zł
Lipidogram 19,00 zł
ALAT 6,50 zł
ASPAT 6,50 zł
Fosfataza zasadowa 10,00 zł
Bilirubina  całkowita 6,80 zł
Bilirubina  związana 6,80 zł
Glutamylotranspeptydaza (GGTP) 6,80 zł
Próby wątrobowe 18,00 zł
Cholinoesteraza 35,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa LDH 19,00 zł
Lipaza 18,00 zł
Amylaza 6,80 zł
Mocznik 6,80 zł
Kreatynina 5,50 zł
Cystatyna C 90,00 zł
Kwas moczowy 5,00 zł
Białko całkowite 6,50 zł
Albumina 5,50 zł
Proteinogram 28,00 zł
Żelazo 8,00 zł
Ferrytyna 35,00 zł
Wapń całkowity 8,00 zł
Chlorki 6,00 zł
Fosfor nieorganiczny 5,00 zł
Magnez 6,50 zł
   
Badanie kału  
Kał – badanie ogólne 9,00 zł
Kał - pasożyty 18,00 zł
Kał -krew utajona 18,00 zł
Kał - owsik celofan 9,00 zł
Kał - G. lamblia 26,00 zł
Kał - rota i adenowirusy 60,00 zł
Kał - nosicielstwo Salmonella/Shigella 150,00 zł
   
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych  
CRP 18,00 zł
ASO 11,00 zł
RF czynnik reumatoidalny 15,00 zł
Odczyn Waalera-Rose 8,00 zł
Anty CCP 89,00 zł
   
Serologia  
Grupa krwi 35,00 zł
Grupa krwi (1 ozn.) i wydanie karty identyfikacyjnej 100,00 zł
Grupa krwi (2 ozn.) i wydanie karty identyfikacyjnej 150,00 zł
Alloprzeciwciała 40,00 zł
   
Diagnostyka chorób tarczycy  
TSH 18,00 zł
FT3 18,00 zł
FT4 18,00 zł
T4 22,00 zł
T3 22,00 zł
aTPO 45,00 zł
aTG 45,00 zł
TRAb 90,00 zł
Tyreoglobulina 58,00 zł
   
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca  
CK 12,00 zł
CK-MB 25,00 zł
Troponina T 49,00 zł
Mioglobina 115,00 zł
NT pro BNP 180,00 zł
Homocysteina 90,00 zł
   
Hormony płciowe  
FSH 28,00 zł
LH 28,00 zł
Estradiol 28,00 zł
Progesteron 28,00 zł
Prolaktyna 28,00 zł
Beta-HCG 35,00 zł
Estriol wolny 70,00 zł
DHEA SO4 42,00 zł
DHEA 75,00 zł
Androstendion 65,00 zł
Testosteron 34,00 zł
Testosteron wolny 65,00 zł
SHBG 49,00 zł
17-hydroksyprogesteron 75,00 zł
AMH 180,00 zł
   
Diagnostyka anemii  
Transferyna 34,00 zł
Witamina B12 38,00 zł
Kwas foliowy 38,00 zł
Erythropetyna 200,00 zł
UIBC 32,00 zł
   
Diagnostyka cukrzycy  
HbA1c- Hemoglobina glikowana 21,00 zł
Insulina 38,00 zł
C-peptyd 58,00 zł
Mikroalbuminuria 39,00 zł
aGAD endogenne 115,00 zł
   
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych  
Parathormon 75,00 zł
Kalcytonina 95,00 zł
Osteokalcyna 105,00 zł
Fosfataza kwaśna 18,00 zł
Witamina D3 25(OH) 65,00 zł
Witamina D3 1,25(OH)2 180,00 zł
   
Inne hormony i metabolity  
ACTH 63,00 zł
Kortyzol 33,00 zł
Kortyzol w DZM 90,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy 130,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 130,00 zł
Aldosteron 65,00 zł
Enzym konwertujący angiotensynę 160,00 zł
Metoksykatecholaminy w DZM 220,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 140,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 140,00 zł
Hormon wzrostu 75,00 zł
IgF-1 145,00 zł
Leptyna 240,00 zł
   
Diagnostyka chorób nowotworowych  
PSA całkowity 34,00 zł
PSA wolny 35,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa 30,00 zł
CEA 34,00 zł
AFP 43,00 zł
CA 125 43,00 zł
CA 15-3 43,00 zł
CA 19-9 43,00 zł
CA 72-4 120,00 zł
TPS 130,00 zł
SCC antygen 155,00 zł
Cyfra 21-1 105,00 zł
Beta 2-Mikroglobulina 88,00 zł
Antygen HE4 149,00 zł
Test ROMA 190,00 zł
BRCA1 380,00 zł
BRCA2 320,00 zł
   
Układ krzępnięcia  
Antytrombina III 70,00 zł
Białko C aktywność 125,00 zł
Białko-S 140,00 zł
Mutacja genu V Leiden i genu protrombiny 420,00 zł
   
Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy  
IgG 28,00 zł
IgM 28,00 zł
IgA 28,00 zł
Dopełniacz, składowa C3c 90,00 zł
Dopełniacz, składowa C4 90,00 zł
Alfa 1-antytrypsyna 95,00 zł
Ceruloplazmina 95,00 zł
Haptoglobina 68,00 zł
HLA-B27 300,00 zł
Immunofiksacja 175,00 zł
IgG1

280,00 zł

IgG2 280,00 zł
IgG3 280,00 zł
IgG4 280,00 zł
   
Badanie moczu  
Amylaza w moczu 6,00 zł
Albuminy w moczu 15,00 zł
Glukoza w moczu 5,00 zł
Wapń w moczu 8,00 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 6,50 zł
Magnez w moczu 6,50 zł
Mocznik w moczu 6,50 zł
Kreatynina w moczu 6,50 zł
Chlorki w moczu 6,50 zł
Białko w DZM 6,50 zł
Glukoza w DZM 6,50 zł
Wapń w DZM 6,50 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 6,50 zł
Magnez w DZM 6,50 zł
Kreatynina w DZM 6,50 zł
Kwas moczowy w DZM 6,50 zł
Mocznik w DZM 6,50 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 6,50 zł
Chlorki w DZM 6,50 zł
   
Badania w kierunku infekcji  
HBs antygen 28,00 zł
HBs przeciwciała 28,00 zł
HBe antygen 69,00 zł
Hbe przeciwciała 69,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 65,00 zł
HBc przeciwciała IgM 65,00 zł
HCV przeciwciała 39,00 zł
HCV oznaczenie ilościowe RNA metodą Real Time PCR 580,00 zł
HCV oznaczenie jakościowe RNA metodą Real Time PCR 390,00 zł
HAV przeciwciała całkowite 78,00 zł
HAV przeciwciała IgM 78,00 zł
HIV antygen/przeciwciała 45,00 zł
HIV przeciwciała test potwierdzający 390,00 zł
Przeciwciała kiłowe-VDRL 25,00 zł
FTA - ABS 90,00 zł
Toksoplazmoza IgM 38,00 zł
Toksoplazmoza IgG 38,00 zł
Toksoplazmoza IgG- awidność 180,00 zł
Różyczka IgM 43,00 zł
Różyczka IgG 44,00 zł
CMV IgM 50,00 zł
CMV  IgG 50,00 zł
CMV  IgG awidność 180,00 zł
CMV  met. PCR 270,00 zł
HSV IgM 90,00 zł
HSV IgG 90,00 zł
Mononukleoza zakaźna 22,00 zł
EBV IgM 88,00 zł
EBV IgG 88,00 zł
EBV EBNA-1 IgG 85,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 88,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 55,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 55,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 75,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 70,00 zł
 Chlamydia pneumoniae IgG 70,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgA 75,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgM 50,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgG 50,00 zł
HPV (Wirus  brodawczaka ludzkiego) met.PCR 215,00 zł
Helicobacter pylori przeciwciała jakościowo 38,00 zł
Helicobacter pylori IgG 90,00 zł
Krztusiec IgA 65,00 zł
Krztusiec IgM 65,00 zł
Krztusiec IgG 65,00 zł
Pneumocystoza 170,00 zł
Odra IgM 155,00 zł
Odra IgG 155,00 zł
Ospa IgM 135,00 zł
Ospa IgG 135,00 zł
Świnka IgM 120,00 zł
Świnka IgG 120,00 zł
Borelioza  IgM 40,00 zł
Borelioza  IgG 40,00 zł
Borelioza IgM (test potwierdzający) 160,00 zł
Borelioza IgG (test potwierdzający) 160,00 zł
Borelioza  met.PCR 260,00 zł
TBE IgM 180,00 zł
TBE IgG 180,00 zł
Bruceloza IgM 60,00 zł
Bruceloza IgG 60,00 zł
Listerioza 49,00 zł
Yersinia enterocolitica IgA 260,00 zł
Yersinia enterocolitica IgG 260,00 zł
Parwowirus B19 IgM 160,00 zł
Adenowirus IgM 130,00 zł
Adenowirus IgG 130,00 zł
Coxsackie IgM 130,00 zł
Coxsackie IgM 130,00 zł
Toksokaroza IgG 88,00 zł
Bąblowica IgG 150,00 zł
Tasiemiec IgG 115,00 zł
Włośnica IgG 145,00 zł
Bartonella henselae IgM 180,00 zł
Bartonella henselae IgG 180,00 zł
Bartonella quintana IgM 145,00 zł
Bartonella quintana IgG 145,00 zł
Legionella  pneumophila IgM 210,00 zł
Legionella  pneumophila IgG 210,00 zł
P/c p.toksynie teżca 175,00 zł
P/c p.toksynie błonicy 145,00 zł
   
Toksykologia  
Lit 32,00 zł
Karbamazepina 65,00 zł
Kwas walproinowy 70,00 zł
Fenytoina 70,00 zł
Fenobarbital 140,00 zł
Digoksyna 75,00 zł
Cyklosporyna 260,00 zł
Amfetamina w moczu 35,00 zł
Kokaina  w moczu 35,00 zł
Morfina w moczu 35,00 zł
Marihuana w moczu 35,00 zł
Barbiturany w moczu 55,00 zł
Etanol 33,00 zł
Fenol w moczu 170,00 zł
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu 170,00 zł
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 45,00 zł
Kwas hipurowy w moczu 135,00 zł
Cynk, ilościowo 85,00 zł
Cynk w moczu 85,00 zł
Selen 165,00 zł
Miedż, ilościowo 90,00 zł
Miedź w moczu 90,00 zł
Chrom w moczu 260,00 zł
Ołów we krwi 110,00 zł
Ołów w moczu 120,00 zł
Rtęć w moczu 180,00 zł
Kadm we krwi 140,00 zł
Kadm w moczu 140,00 zł
Kwasy żółciowe 105,00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 165,00 zł
   
Autoimmunologia  
ANA 140,00 zł
ANA2 250,00 zł
Panel ENA 180,00 zł
P/c. ds DNA 110,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (cANCA) 95,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (pANCA) 95,00 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) 110,00 zł
P/c p.mięśniom gładkim (ASMA) 90,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA 170,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG 170,00 zł
P/c p.gliadynie (AGA) IgA 140,00 zł
P/c p.gliadynie (AGA) IgG 140,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgA 140,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgG 140,00 zł
P/c. p.kardiolipinie IgG 77,00 zł
P/c. p.kardiolipinie IgM 77,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie IgG 90,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie IgM 90,00 zł
Antykoagulant tocznia 100,00 zł
P/c. p.komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 160,00 zł
   
Mikrobiologia  
Posiew moczu 25,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych -tlenowo 35,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych –beztlenowo 80,00 zł
Posiew z oka – tlenowo 35,00 zł
Posiew z ucha – tlenowo 35,00 zł
Posiew z nosa 35,00 zł
Posiew plwociny 35,00 zł
Posiew z dróg moczo-płciowych -tlenowo 35,00 zł
Posiew z dróg moczo-płciowych -beztlenowo 85,00 zł
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae 35,00 zł
Posiew z rąk 35,00 zł
Posiew ogólny krwi 140,00 zł
Posiew ogólny kału 35,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella 38,00 zł
Posiew kału w kier. enteropatogennej E.coli 70,00 zł
Posiew kału w kier. Yersinia enterocolitica 70,00 zł
Clostridium difficile Toksyna A/Antygen 80,00 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych z gardła 38,00 zł
Posiew w kierunku dermatofitów 80,00 zł
   
Inne  
Biocenoza  pochwy 35,00 zł
Cytologia  ginekologiczna 30,00 zł
Badanie histopatologiczne podstawowe 60,00 zł
Test na nietolerancję pokarmową IgG zależną 900,00 zł