ViaMed – nowoczesna placówka medyczna

Cennik

CENY

                 Badania i konsultacje ginekologiczne Cena
   
Konsultacja ginekologiczna 130-140zł
Konsultacja ginekologiczna ciąża 150 zł
Konsultacja prenatalna (po USG i badaniu PAPPA /PANORAMY, omówienie badań) 60 zł
Badanie USG TV (transvaginalnie) 130 zł
Badanie USG ciąża < 10 Hbd 130 zł
Badanie USG ciąża >10 Hbd 200 zł
Kolposkopia 200 zł
HPV DNA (28 genotypów) 290 zł
HPV DNA (14 genotypów) 190 zł
Cytologia jednowarstwowa + HPV14 DNA 230 zł
Cytologia jednowarstwowa + HPV28 DNA 330 zł
Test PANORAMA 2400 zł
Założenie wkładki antykoncepcyjnej (+ koszt wkładki) 350 zł
Cennik badań i konsultacji kardiologicznych Cena
   
Konsultacja kardiologa (wizyta pierwszorazowa EKG gratis) 140-180zł
Test / Próba wysiłkowa 180zl
Badanie echo serca (USG serca)  140 zł
Holter EKG 24 godzinny  140 zł
Holter EKG 48 godzinny 260 zł
Holter EKG 24 godzinny 12-kanałowy 160 zł
Holter RR  100 zł
Własne EKG- opis kardiologa 30 zł
Wykonanie EKG w przychodni z opisem kardiologa 50 zł
   
Cennik pakietów kardiologicznych Cena
   
Echo serca + konsultacja kardiologa
260-300zł
Test wysiłkowy + konsultacja kardiologa 260 zł
Holter EKG 24h + konsultacja kardiologa 260 zł
Holter RR + konsultacja kardiologa 220 zł
   

 

   
   

Nazwa badania

 
  Cena
Badania podstawowe  
Mocz – badanie ogólne 5,00 zł
Morfologia krwi pełna 9,00 zł
Rozmaz krwi 4,00 zł
Retikulocyty 5,00 zł
Płytki krwi 3,80 zł
OB 3,80 zł
PT 9,00 zł
APTT 9,00 zł
Fibrynogen 14,00 zł
D-dimery 38,00 zł
Glukoza   5,80 zł
Sód 6,80 zł
Potas 6,80 zł
Cholesterol całkowity 5,00 zł
Cholesterol HDL 5,00 zł
Trójglicerydy 8,00 zł
Lipidogram 19,00 zł
ALAT 6,50 zł
ASPAT 6,50 zł
Fosfataza zasadowa 10,00 zł
Bilirubina  całkowita 6,80 zł
Bilirubina  związana 6,80 zł
Glutamylotranspeptydaza (GGTP) 6,80 zł
Próby wątrobowe 18,00 zł
Cholinoesteraza 35,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa LDH 19,00 zł
Lipaza 18,00 zł
Amylaza 6,80 zł
Mocznik 6,80 zł
Kreatynina 5,50 zł
Cystatyna C 90,00 zł
Kwas moczowy 5,00 zł
Białko całkowite 6,50 zł
Albumina 5,50 zł
Proteinogram 28,00 zł
Żelazo 8,00 zł
Ferrytyna 35,00 zł
Wapń całkowity 8,00 zł
Chlorki 6,00 zł
Fosfor nieorganiczny 5,00 zł
Magnez 6,50 zł
   
Badanie kału  
Kał – badanie ogólne 9,00 zł
Kał – pasożyty 18,00 zł
Kał -krew utajona 18,00 zł
Kał – owsik celofan 9,00 zł
Kał – G. lamblia 26,00 zł
Kał – rota i adenowirusy 60,00 zł
Kał – nosicielstwo Salmonella/Shigella 150,00 zł
   
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych  
CRP 18,00 zł
ASO 11,00 zł
RF czynnik reumatoidalny 15,00 zł
Odczyn Waalera-Rose 8,00 zł
Anty CCP 89,00 zł
   
Serologia  
Grupa krwi 35,00 zł
Grupa krwi (1 ozn.) i wydanie karty identyfikacyjnej 100,00 zł
Grupa krwi (2 ozn.) i wydanie karty identyfikacyjnej 150,00 zł
Alloprzeciwciała 40,00 zł
   
Diagnostyka chorób tarczycy  
TSH 18,00 zł
FT3 18,00 zł
FT4 18,00 zł
T4 22,00 zł
T3 22,00 zł
aTPO 45,00 zł
aTG 45,00 zł
TRAb 90,00 zł
Tyreoglobulina 58,00 zł
   
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca  
CK 12,00 zł
CK-MB 25,00 zł
Troponina T 49,00 zł
Mioglobina 115,00 zł
NT pro BNP 180,00 zł
Homocysteina 90,00 zł
   
Hormony płciowe  
FSH 28,00 zł
LH 28,00 zł
Estradiol 28,00 zł
Progesteron 28,00 zł
Prolaktyna 28,00 zł
Beta-HCG 35,00 zł
Estriol wolny 70,00 zł
DHEA SO4 42,00 zł
DHEA 75,00 zł
Androstendion 65,00 zł
Testosteron 34,00 zł
Testosteron wolny 65,00 zł
SHBG 49,00 zł
17-hydroksyprogesteron 75,00 zł
AMH 180,00 zł
   
Diagnostyka anemii  
Transferyna 34,00 zł
Witamina B12 38,00 zł
Kwas foliowy 38,00 zł
Erythropetyna 200,00 zł
UIBC 32,00 zł
   
Diagnostyka cukrzycy  
HbA1c- Hemoglobina glikowana 21,00 zł
Insulina 38,00 zł
C-peptyd 58,00 zł
Mikroalbuminuria 39,00 zł
aGAD endogenne 115,00 zł
   
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych  
Parathormon 75,00 zł
Kalcytonina 95,00 zł
Osteokalcyna 105,00 zł
Fosfataza kwaśna 18,00 zł
Witamina D3 25(OH) 65,00 zł
Witamina D3 1,25(OH)2 180,00 zł
   
Inne hormony i metabolity  
   
Kortyzol 33,00 zł
Kortyzol w DZM 90,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy 130,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 130,00 zł
Aldosteron 65,00 zł
Enzym konwertujący angiotensynę 160,00 zł
Metoksykatecholaminy w DZM 220,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 140,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 140,00 zł
Hormon wzrostu 75,00 zł
IgF-1 145,00 zł
Leptyna 240,00 zł
   
Diagnostyka chorób nowotworowych  
PSA całkowity 34,00 zł
PSA wolny 35,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa 30,00 zł
CEA 34,00 zł
AFP 43,00 zł
CA 125 43,00 zł
CA 15-3 43,00 zł
CA 19-9 43,00 zł
CA 72-4 120,00 zł
TPS 130,00 zł
SCC antygen 155,00 zł
Cyfra 21-1 105,00 zł
Beta 2-Mikroglobulina 88,00 zł
Antygen HE4 149,00 zł
Test ROMA 190,00 zł
BRCA1 380,00 zł
BRCA2 320,00 zł
   
Układ krzępnięcia  
Antytrombina III 70,00 zł
Białko C aktywność 125,00 zł
Białko-S 140,00 zł
Mutacja genu V Leiden i genu protrombiny 420,00 zł
   
Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy  
IgG 28,00 zł
IgM 28,00 zł
IgA 28,00 zł
Dopełniacz, składowa C3c 90,00 zł
Dopełniacz, składowa C4 90,00 zł
Alfa 1-antytrypsyna 95,00 zł
Ceruloplazmina 95,00 zł
Haptoglobina 68,00 zł
HLA-B27 300,00 zł
Immunofiksacja 175,00 zł
IgG1 280,00 zł
IgG2 280,00 zł
IgG3 280,00 zł
IgG4 280,00 zł
   
Badanie moczu  
Amylaza w moczu 6,00 zł
Albuminy w moczu 15,00 zł
Glukoza w moczu 5,00 zł
Wapń w moczu 8,00 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 6,50 zł
Magnez w moczu 6,50 zł
Mocznik w moczu 6,50 zł
Kreatynina w moczu 6,50 zł
Chlorki w moczu 6,50 zł
Białko w DZM 6,50 zł
Glukoza w DZM 6,50 zł
Wapń w DZM 6,50 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 6,50 zł
Magnez w DZM 6,50 zł
Kreatynina w DZM 6,50 zł
Kwas moczowy w DZM 6,50 zł
Mocznik w DZM 6,50 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 6,50 zł
Chlorki w DZM 6,50 zł
   
Badania w kierunku infekcji  
HBs antygen 28,00 zł
HBs przeciwciała 28,00 zł
HBe antygen 69,00 zł
Hbe przeciwciała 69,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 65,00 zł
HBc przeciwciała IgM 65,00 zł
HCV przeciwciała 39,00 zł
HCV oznaczenie ilościowe RNA metodą Real Time PCR 580,00 zł
HCV oznaczenie jakościowe RNA metodą Real Time PCR 390,00 zł
HAV przeciwciała całkowite 78,00 zł
HAV przeciwciała IgM 78,00 zł
HIV antygen/przeciwciała 45,00 zł
HIV przeciwciała test potwierdzający 390,00 zł
Przeciwciała kiłowe-VDRL 25,00 zł
FTA – ABS 90,00 zł
Toksoplazmoza IgM 38,00 zł
Toksoplazmoza IgG 38,00 zł
Toksoplazmoza IgG- awidność 180,00 zł
Różyczka IgM 43,00 zł
Różyczka IgG 44,00 zł
CMV IgM 50,00 zł
CMV  IgG 50,00 zł
CMV  IgG awidność 180,00 zł
CMV  met. PCR 270,00 zł
HSV IgM 90,00 zł
HSV IgG 90,00 zł
Mononukleoza zakaźna 22,00 zł
EBV IgM 88,00 zł
EBV IgG 88,00 zł
EBV EBNA-1 IgG 85,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 88,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 55,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 55,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 75,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 70,00 zł
 Chlamydia pneumoniae IgG 70,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgA 75,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgM 50,00 zł
Chlamydia  trachomatis IgG 50,00 zł
HPV (Wirus  brodawczaka ludzkiego) met.PCR 215,00 zł
Helicobacter pylori przeciwciała jakościowo 38,00 zł
Helicobacter pylori IgG 90,00 zł
Krztusiec IgA 65,00 zł
Krztusiec IgM 65,00 zł
Krztusiec IgG 65,00 zł
Pneumocystoza 170,00 zł
Odra IgM 155,00 zł
Odra IgG 155,00 zł
Ospa IgM 135,00 zł
Ospa IgG 135,00 zł
Świnka IgM 120,00 zł
Świnka IgG 120,00 zł
Borelioza  IgM 40,00 zł
Borelioza  IgG 40,00 zł
Borelioza IgM (test potwierdzający) 160,00 zł
Borelioza IgG (test potwierdzający) 160,00 zł
Borelioza  met.PCR 260,00 zł
TBE IgM 180,00 zł
TBE IgG 180,00 zł
Bruceloza IgM 60,00 zł
Bruceloza IgG 60,00 zł
Listerioza 49,00 zł
Yersinia enterocolitica IgA 260,00 zł
Yersinia enterocolitica IgG 260,00 zł
Parwowirus B19 IgM 160,00 zł
Adenowirus IgM 130,00 zł
Adenowirus IgG 130,00 zł
Coxsackie IgM 130,00 zł
Coxsackie IgM 130,00 zł
Toksokaroza IgG 88,00 zł
Bąblowica IgG 150,00 zł
Tasiemiec IgG 115,00 zł
Włośnica IgG 145,00 zł
Bartonella henselae IgM 180,00 zł
Bartonella henselae IgG 180,00 zł
Bartonella quintana IgM 145,00 zł
Bartonella quintana IgG 145,00 zł
Legionella  pneumophila IgM 210,00 zł
Legionella  pneumophila IgG 210,00 zł
P/c p.toksynie teżca 175,00 zł
P/c p.toksynie błonicy 145,00 zł
   
Toksykologia  
Lit 32,00 zł
Karbamazepina 65,00 zł
Kwas walproinowy 70,00 zł
Fenytoina 70,00 zł
Fenobarbital 140,00 zł
Digoksyna 75,00 zł
Cyklosporyna 260,00 zł
Amfetamina w moczu 35,00 zł
Kokaina  w moczu 35,00 zł
Morfina w moczu 35,00 zł
Marihuana w moczu 35,00 zł
Barbiturany w moczu 55,00 zł
Etanol 33,00 zł
Fenol w moczu 170,00 zł
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu 170,00 zł
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 45,00 zł
Kwas hipurowy w moczu 135,00 zł
Cynk, ilościowo 85,00 zł
Cynk w moczu 85,00 zł
Selen 165,00 zł
Miedż, ilościowo 90,00 zł
Miedź w moczu 90,00 zł
Chrom w moczu 260,00 zł
Ołów we krwi 110,00 zł
Ołów w moczu 120,00 zł
Rtęć w moczu 180,00 zł
Kadm we krwi 140,00 zł
Kadm w moczu 140,00 zł
Kwasy żółciowe 105,00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 165,00 zł
   
Autoimmunologia  
ANA 140,00 zł
ANA2 250,00 zł
Panel ENA 180,00 zł
P/c. ds DNA 110,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (cANCA) 95,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (pANCA) 95,00 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) 110,00 zł
P/c p.mięśniom gładkim (ASMA) 90,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA 170,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG 170,00 zł
P/c p.gliadynie (AGA) IgA 140,00 zł
P/c p.gliadynie (AGA) IgG 140,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgA 140,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgG 140,00 zł
P/c. p.kardiolipinie IgG 77,00 zł
P/c. p.kardiolipinie IgM 77,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie IgG 90,00 zł
P/c. p. beta2-glikoproteinie IgM 90,00 zł
Antykoagulant tocznia 100,00 zł
P/c. p.komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 160,00 zł
   
Mikrobiologia  
Posiew moczu 25,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych -tlenowo 35,00 zł
Posiew z górnych dróg oddechowych –beztlenowo 80,00 zł
Posiew z oka – tlenowo 35,00 zł
Posiew z ucha – tlenowo 35,00 zł
Posiew z nosa 35,00 zł
Posiew plwociny 35,00 zł
Posiew z dróg moczo-płciowych -tlenowo 35,00 zł
Posiew z dróg moczo-płciowych -beztlenowo 85,00 zł
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae 35,00 zł
Posiew z rąk 35,00 zł
Posiew ogólny krwi 140,00 zł
Posiew ogólny kału 35,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella 38,00 zł
Posiew kału w kier. enteropatogennej E.coli 70,00 zł
Posiew kału w kier. Yersinia enterocolitica 70,00 zł
Clostridium difficile Toksyna A/Antygen 80,00 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych z gardła 38,00 zł
Posiew w kierunku dermatofitów 80,00 zł
   
Inne  
Biocenoza  pochwy 35,00 zł
Cytologia  ginekologiczna 30,00 zł
Badanie histopatologiczne podstawowe 60,00 zł
Test na nietolerancję pokarmową IgG zależną 900,00 zł
 
 
   
   
Chirurgia plastyczna  
Wycięcie drobnych zmian na skórze od 500 zł
   
   
   
   
Laseroterapia – Laser frakcyjny CO2*  
Twarz 1200 – 1500 zł
Powieki, okolica oczu 500 – 700 zł
Szyja 700 – 1000 zl
Dekolt 900 – 1200 zł
Brzuch 900 – 1800 zł
Pośladki  800 – 1600 zł
Uda 800 – 1600 zł
Inna okolica – do ustalenia w trakcie konsultacji
 
Usuwanie zmian skórnych / znamion  – do ustalenia w trakcie konsultacji
 
*Do każdego zabiegu  z użyciem lasera frakcjonującego CO2 Pacjent otrzymuje krem znieczulający EMLA, maseczkę ze stężonego kwasu hialuronowego zaraz po zabiegu, krem regenerująco – nawilżający do pielęgnacji domowej.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH MEDYCYNY PRACY  
   
Konsultacja Lekarza Medycyny Pracy 100 zł
Konsultacja Laryngologa 80 zł
Badanie Sanitarne 80 zł
Badanie kału na nosicielstwo 150 zł
Konsultacja Neurologa 80 zł
Konsultacja Okulisty 80 zł
Badanie słuchu 35 zł
Spirometria 35 zł
EKG 30 zł
RTG KLP 70 zł
Próby wątrobowe 18 zł
GGTP 7 zł
Morfologia 9 zł
Badanie moczu 9 zł
Glukoza 6 zł
OB. 5 zł
Retikulocyty 9 zł
Cholesterol całkowity 8 zł
Przegląd stanowisk pracy 200 zł/godzina

Ortopedia

 
   
   
CENNIK KONSULTACJI, ZABIEGÓW I BADAŃ ORTOPEDYCZNYCH 
Cena
   
   
Konsultacja ortopedy 140-160 zł
Konsultacja + iniekcja dostawowa 180-200 zł
Iniekcja kwasu hialuronowego (ze swoim preparatem) 120 zł
Konsultacja ortopedy + zdjęcie gipsu 180 zł
Osocze bogatopłytkowe (PRP) 690 zł
USG stawu kolanowego 120 zł
USG stawów kolanowych 200 zł
USG stawów biodrowych u dzieci 120 zł
USG stawów biodrowych u dorosłych 200 zł
USG stawu biodrowego u dorosłych 120 zł
USG stawów skokowych  200 zł
USG stawu skokowego  120 zł
USG stawów łokciowych 200 zł
USG stawu łokciowego 120 zł
USG nadgarstków 200 zł
USG nadgarstka 120 zł
USG stawów barkowych 200 zł
USG stawu barkowego 120 zł
USG ścięgna Achillesa 120 zł
USG rozcięgna podeszwowego 120 zł
Punkcja ganglionu, torbieli Bakera (pod kontrolą USG) 140 zł
Punkcja ganglionu, torbieli Bakera  100 zł
   

RTG

 
   
   
Projekcja Cena
   
Celowane na oczodoły 40 zł
Celowane na poszczególny krąg 40 zł
Celowane na siodło tureckie 40 zł
Czaszka ( 1 projekcja) 45 zł
Czaszka AP + bok 55 zł
Jama brzuszna  60 zł
Klatka piersiowa AP/PA 55 zł
Klatka piersiowa AP/PA +bok 70 zł
Klatka piersiowa bok 45 zł
Klatka piersiowa celowane na szczyty płuc 45 zł
Kości krzyżowej AP+ bok 50 zł
Kości miednicy 55 zł
Kości nosa 35 zł
Kości ogonowej AP +bok 45 zł
Kości ogonowej bok/AP (1projekcja) 35 zł
Kości piętowej (1projekcja) 35 zł
Kości piętowej osiowe + bok 50 zł
Kości piętowych osiowe +bok (porównawcze) 65 zł
Kości ramiennej AP + bok 60 zł
Kości udowej AP + bok 65 zł
Kręgosłupa lędźwiowego AP +bok 65 zł
Kręgosłupa lędźwiowego celowane na L5-S1 45 zł
Kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje) 65 zł
Kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje) 65 zł
Kręgosłupa piersiowego AP + bok 65 zł
Kręgosłupa szyjnego AP +bok  50 zł
Kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) 50 zł
Kręgosłupa szyjnego skosy ( 2 projekcje) 50 zł
Celowane na ząb obrotnika ( C1-C2) 35 zł
Mostka bok 40 zł
Nadgarstka AP + bok 45 zł
Nadgarstka skosy ( 2 projekcje) 45 zł
Nadgarstków AP + bok (porównawcze) 60 zł
Nosogardło 45 zł
Obojczyk AP 40 zł
Obojczyków porównawcze 50 zł
Palca AP +bok 35 zł
Podudzie AP + bok 55 zł
Przedramię AP + bok 50 zł
Rzepek osiowe (porównawcze) 50 zł
Rzepki osiowe 40 zł
Dłonie AP + skos (porównawcze) 60 zł
Dłonie AP (porównawcze) 45 zł
Ręka AP + skos 45 zł
Ręka AP/bok/skos ( 1 projekcja) 40 zł
Stawu barkowego AP/ osiowe/ transtorakalne  (1 projekcja) 45 zł
Stawu barkowego AP +osiowe 60 zł
Stawu biodrowego AP + osiowe 65 zł
Stawu biodrowego AP/osiowe ( 1 projekcja) 50 zł
Stawu kolanowego AP + bok 55 zł
Stawy kolanowe AP + bok (porównawcze) 70 zł
Stawy krzyżowo – biodrowe AP 45 zł
 Stawy krzyżowo – biodrowe skosy ( 2 projekcje) 55 zł
Stawów skokowych AP + bok (porównawcze) 60 zł
Staw skokowy AP + bok 50 zł
Staw skokowy na widełki ( 1 projekcja) 35 zł
Stawy skroniowo- żuchwowe ( porównawcze) 90 zł
Stawów łokciowych AP + bok (porównawcze) 60 zł
Staw łokciowy AP + bok 50 zł
Stopa AP + skos 50 zł
Stopa AP/ skos/bok (1 projekcja) 35 zł
Stóp AP + bok (porównawcze) 60 zł
Twarzoczaszka 45 zł
Zatoki oboczne nosa 45 zł
Żuchwa AP + skos 60 zł
Żebra skos 50 zł
   
Szczepienia ochronne  
CENNIK SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH* Cena
Bexsero (meningokoki) 380 zł
Clodivac TD Pur (błonica, tężec) 40 zł
Gardasil (HPV) 600 zł
Priorix (odra) 150 zł
Boostrix 130 zł
Infanrix IPV Hib (6 w 1) 140 zł
Pentaxim 170 zł
Infanrix Hexa 230 zł
Hexacima (6 w 1) 200 zł
Engerix dla dorosłych (WZW B) 90 zł
Engerix pediatryczny (WZW B) 90 zł
Rotarix 340 zł
Rotateq 260 zł
Prevenar 13 300 zł
Varilirix 250 zł
Havrix Junior 150 zł
Havrix Adult 240 zł
Nimerix 210 zł
NeisVac C 160 zł
FSME Immun Junior 130 zł
FSME Immun Adult 140 zł
Infanrix (TDPa) 110 zł
Tetana (tężec) 50 zl
Twinrix adult 270 zł
Typhim Vi dur brzuszny 260 zł
Td pur tężec i blonica 40 zł
Trumenba 360 zł
Imovax Polio 130 zł
Silgard 490 zł
Cervarix 480 zł
Boostrix (błonica, tężec, krztusiec) 130 zł
   
   
* w przypadku pacjentów komercyjnych do powyższych cen należy doliczyć koszt konsultacji lekarskich. Konsultacje kwalifikujące do szczepień są bezpłatne tylko w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Urologia  
   
   
Cennik konsultacji i zabiegów urologia Cena
   
Konsultacja urologiczna                                                 130 zł
USG układu moczowego 130 zł
Zakładanie cewnika 120 zł
Plastyka krótkiego wędzidełka 800 zł
Plastyka napletka (obrzezania, stulejka) 1 500 zł
Biopsja gruczołu krokowego                                         150 zł
plus 60 zł badanie hist-pat.wycinka  
USG  
   
Cennik badań ultrasonograficznych Cena
   
USG jamy brzusznej 130 zł
USG tarczycy 130 zł
USG tkanek miękkich 130 zł
USG węzłów chłonnych 130 zł
USG ślinianki 130 zł
USG sutków (piersi) 140 zł
USG doppler żył kończyny dolnej 140 zł
USG doppler żył kończyn dolnych 240 zł
USG doppler tętnic kończyny dolnej 140 zł
USG doppler tętnic kończyn dolnych 240 zł
USG doppler tętnic dogłowowych 140 zł
   
USG stawów kolanowych 200 zł
USG stawu kolanowego 120 zł
USG stawów biodrowych u dzieci 120 zł
USG stawów biodrowych u dorosłych 200 zł
USG stawu biodrowego u dorosłych 120 zł
USG stawów skokowych  200 zł
USG stawu skokowego  120 zł
USG stawów łokciowych 200 zł
USG stawu łokciowego 120 zł
USG nadgarstków 200 zł
USG nadgarstka 120 zł
USG stawów barkowych 200 zł
USG stawu barkowego 120 zł
USG ścięgna Achillesa 120 zł
USG rozcięgna podeszwowego 120 zł
Punkcja ganglionu, torbieli Bakera (pod kontrolą USG) 140 zł
   
Badanie USG TV (transvaginalnie) 130 zł
Badanie USG ciąża < 10 Hbd 130 zł
Badanie USG ciąża >10 Hbd 200 zł